Tác giả: Tổ Hóa - Sinh - KTNN

ĐỀ KIỂM TRA ONLINE 15 PHÚT - MÔN HÓA HỌC 12 - LẦN 2

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN HÓA HỌC 12 - LẦN 2 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 02/4/2020) Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 20 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN HÓA HỌC 12   You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu trả lời đúng: 0/0, (0)...

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 1 (27/3/2020)

1ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN SINH HỌC 12 - LẦN 1 (MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 27/3/2020) Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 33 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN SINH HỌC - LẦN 1       You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết...

Xem thêm

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN HÓA HỌC 12 - LẦN 1

(MỞ CỔNG 14H30 NGÀY 26/3/2020) 1ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC 12-LẦN 1 (GIỜ MỞ CỔNG 14H30 NGÀY 26/3/2020)) Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 20 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE MÔN HÓA HỌC 12 - THPT     You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu...

Xem thêm

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - MÔN HÓA HỌC - LẦN 5 (COVID-19)

11THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - MÔN HÓA HỌC - LẦN 5 Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 40 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Information SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 ONLINE   You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài:...

Xem thêm

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - MÔN SINH HỌC - LẦN 5

11THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2020 - MÔN SINH HỌC - LẦN 5 Thời gian làm bài còn: 0 Quiz-summary 0 of 40 questions completed Questions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Information SỞ GD & ĐT TT HUẾ                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc You have already completed the quiz before. Hence you can not start it again. Quiz is loading... You must sign in or sign up to start the quiz. You have to finish following quiz, to start this quiz: Xem Kết Quả Thời gian làm bài: Đã hết thời gian làm bài! Số câu trả lời đúng: 0/0, (0) Categories Not categorized 0% Nhấn gửi kết quả lên hệ thống Loading Name: E-Mail: Captcha: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...

Xem thêm