THI THỬ THPT QG NĂM 2020 - MÔN HÓA HỌC - LẦN 5(MỞ CỔNG LÚC 14H30 NGÀY 23/04/2020)

SỞ GD & ĐT THỪA THIÊN HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ONLINE - MÔN HÓA HỌC 12