1KIỂM TRA 15 PHÚT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM (12B6)- LẦN 5

SỞ GD & ĐT TT HUẾ                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN KỶ                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
<h1 style="text-align: center;">THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 - 2019 ONLINE</h1>
<a href="https://thithutvk.com/wp-content/uploads/2018/11/1_55847.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7354" src="https://thithutvk.com/wp-content/uploads/2018/11/1_55847.jpg" alt="" width="460" height="306" /></a>